YOXIMO-maksupäätteen käyttöohje

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Maksupäätteen vastaanottaminen
 2. Käyttöönotto
 3. Kannettavan maksupäätteen ominaisuudet
 4. Maksupäätteen käyttö myymälässä
 5. Muut toiminnot
 6. Myynnin seuranta Poplapay online tools -palvelussa
 7. Palvelun muut ominaisuudet
 8. Yoximo-päätteen tekniset ominaisuudet

1. MAKSUPÄÄTTEEN VASTAANOTTAMINEN

Tervetuloa Poplapayn Yoximo-maksupäätteen käyttäjäksi!

Yoximo on kannettava akulla ja kuittikirjoittimella varustettu korkealaatuinen maksupääte, jossa on valmiina aktivoitu 3G-liittymä. Yoximo-maksupäätteen voi liittää myös WLAN-verkkoon.

Vastaanotettuasi maksupäätteen ja mahdolliset lisälaitteet tarkista, että toimitus vastaa tilaustasi. Säästä maksupäätteen laatikko mahdollista maksupäätteen palautusta varten.

YOXIMO-PÄÄTTEEN OSAT

 1. Näppäimistö
 2. Stop-näppäin
 3. Korjaus-näppäin
 4. OK-näppäin
 5. Sirukortin lukija
 6. Näyttö
 7. Kuittikirjoittimen suojus
 8. Funktionäppäimet
 9. Mg-juovan lukija
 10. PIN-suoja

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

 • Maksupääte, jossa on valmiiksi asennettu 3G -SIM-kortti
 • Maksupäätteen akku
 • Virtajohto ja muuntaja
 • Kuittirulla

Valinnaiset lisälaitteet

 • Lataustelakka
 • Kantolaukku
 • Autolaturi

2. KÄYTTÖÖNOTTO

AKUN ASENNUS

On tärkeää asentaa akku ennen maksupäätteen käyttöönottoa, vaikka päätettä käytettäisiin verkkovirtaan kytkettynä. Maksupäätteen käyttäminen ilman akkua voi vahingoittaa laitetta.

Asenna akku seuraavasti:

 • Nosta PIN-suoja ylös.
 • Poista akun suojus painamalla peukalolla suojaa ja työntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
 • Poista akun suojakuori.
 • Aseta akku paikalleen, ja laita suoja takaisin paikoilleen.

MAKSUPÄÄTTEEN LATAAMINEN

Liitä maksupäätteen mukana tullut latausjohto päätteen vasemmalla sivulla olevaan reikään.

KUITTIRULLAN ASENTAMINEN

 • Avaa kuittirullan kansi nostamalla kantta ylöspäin.
 • Aseta kuittirulla aukkoon, avaa kuittirulla siten, että kuittipaperi jää kannen ulkopuolelle.
 • Sulje kuittirullan säiliön kansi.

KÄYTTÖÖNOTTO

Uuden maksupäätteen akku ei ole täysin ladattu. Akku tulee ladata täyteen ennen kuin päätettä käytetään ilman virtajohtoa. Akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

 • Aseta virtajohto verkkovirtaan, ja työnnä virtajohto päätteeseen.
 • Pääte käynnistyy, ja näytöllä näkyy ohjelmiston lataustietoja. Pääte lataa automaattisesti oikean ohjelmistoversion ja parametrit.
 • Pääte voi käynnistyä ensimmäisen latauksen aikana useita kertoja, ja käyttöönotto voi kestää jopa 20 minuuttia.
 • Pääte on käyttövalmis, kun näytölle ilmestyy Syötä summa -ruutu.

PÄÄTTEEN TIETOJEN TARKISTAMINEN

Voit tarkistaa, että maksupäätteessä on oikeat parametrit valitsemalla Menu-valikosta kohdan 6 (Päätteen tiedot). Näytölle tulee näkyviin päätteen nimi, IP-osoite, MAC-osoite ja käytössä oleva yhteystapa (Cellular tai WLAN).

Jos päätteen muistissa on offline-tapahtumia, joita ei ole välitetty palvelimelle, niiden lukumäärä näkyy tällä näytöllä. 

3. KANNETTAVAN MAKSUPÄÄTTEEN OMINAISUUDET

3G-LIITTYMÄ

Yoximo-päätteessä on valmiiksi asennettu SIM-kortti, jota ei voi käyttää muissa laitteissa. Älä irrota SIM-korttia päätteestä.

Liittymä toimii oletusarvoisesti TeliaSoneran matkapuhelinverkossa. Jos TeliaSoneran verkon kuuluvuus on heikko maksupäätteen käyttöpisteessä, SIM-kortin ominaisuuksia voidaan etäpäivittää jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun toimesta.

LANGATON VERKKOYHTEYS (WLAN)

Yoximo-päätteessä on langaton verkkoyhteys, jonka saat käyttöön syöttämällä päätteeseen langattoman verkkosi nimen ja salasanan. Langaton verkko ei sisälly maksupäätepalveluun.

Maksupäätteen käyttämän verkon suojaustyyppi tulee olla WPA2 (AES), jolle on ennalta määritelty salausavain (preshared key). Langattoman verkon tulee olla 802.11b/g/n –standardin mukainen ja toimia 2,4 gigahertsin taajuusalueella.

Langattoman verkon käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:

 • Paina Menu-näppäintä ja valitse kohta 4 (Asetukset).*
 • Valitse 1 (WLAN-asetukset).
 • Valitse 2 (SSID), jolloin näytöllä näkyy ”Syötä WLAN SSID” ja syöttökenttä.
 • Syötä verkon nimi, ja paina OK (ks. kohta 3.3 näppäimistön käyttö).
 • Valitse 3 (Salasana), jolloin näytöllä näkyy ”Syötä WPA-salasana” ja syöttökenttä.
 • Syötä salasana ja paina OK (ks. kohta 3.3 näppäimistön käyttö).
 • Poistu WLAN-valikosta painamalla STOP-näppäintä. Pääte näyttää syötetyn SSID:n ja pyytää hyväksymään tai hylkäämään muutoksen. Jos hyväksyt WLAN-asetusten muutokset, pääte käynnistyy uudelleen.

*HUOM! Kassajärjestelmään integroidussa Yoximossa tulee huomata, että Menu-toimintoja pääsee käyttämään vain, kun painaa Menu-näppäintä päätteen käynnistyessä eli boottauksen aikana. Muutoin WLAN-asetusten syöttö tapahtuu samoin kuin erillispäätteen osalta.

Maksupääte käyttää ensisijaisena yhteystapana WLAN-verkkoa, jos se saa yhteyden verkkoon, jonka tiedot siihen on syötetty. Kun maksupääte käyttää WLAN-verkkoa, näytön yläreunan ilmaisinpalkissa näkyy antennisymboli.

Jos WLAN-verkkoon ei saada yhteyttä tai yhteys katkeaa, maksupääte siirtyy automaattisesti käyttämään 3G-yhteyttä. Jos WLAN-verkko tulee uudelleen käytettäväksi, maksupääte siirtyy automaattisesti uudelleen käyttämään sitä.

NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ

 • Tietoja syötettäessä näppäimistön syöttötilaa vaihdetaan Menu-näppäimellä (syöttötila voi olla numero, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet).
 • Kun haluat syöttää esimerkiksi A-kirjaimen, paina näppäintä 2 ja kaksi kertaa Menu-näppäintä. Näytön alareunassa näkyy tällöin mahdolliset kirjaimet. Paina näppäintä 2 niin monta kertaa, että haluamasi merkki näkyy syöttökentässä.
 • Erityismerkistön saat esille painamalla ensin näppäintä ”1” ja sitten Menu-näppäintä.
 • Voit liikuttaa kursoria syöttökentässä nuoli-näppäimillä. 
 • Painamalla keltaista Corr-näppäintä poistat kursoria edeltävän merkin.
 • Valitsemalla OK poistut syöttökentästä, ja syötetty tieto jää muistiin.
 • Valitsemalla Stop poistut syöttökentästä, eikä syötetty tieto jää muistiin.

VIRRANSYÖTTÖ JA AKUN LATAAMINEN

Yoximo-päätteessä on 1200 mAh ladattava Lithium-ion –akku. Älä koskaan poista akkua maksupäätteestä, jos pääte on kytketty verkkovirtaan. Akku latautuu, kun pääte on kytkettynä verkkovirtaan. Latauksen aikana maksupäätteen näytön yläreunassa olevan lataus-ilmaisimen palkit liikkuvat.

Lataa akkua säännöllisesti. Akun tyhjeneminen kokonaan lyhentää akun käyttöikää, mutta usein lataaminen ei lyhennä sitä. Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin 2-3 latauskerran jälkeen. Akku latautuu parhaiten normaalissa huonelämmössä.

VIRRANSÄÄSTÖTILA

Jos päätettä ei käytetä aktiivisesti viiteen minuuttiin, se menee automaattisesti virransäästötilaan. Pääte kuluttaa vähäisen määrän virtaa myös virransäästötilassa, joten liitä pääte verkkovirtaan, kun myyntipiste suljetaan. Virransäästötilassa päätteen näyttö sammutetaan, ja palvelinyhteys siirretään lepotilaan. Pääte herätetään virransäästötilasta painamalla keltaista Corr-näppäintä.

PÄÄTTEEN SAMMUTTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN

Jos haluat sammuttaa maksupäätteen esimerkiksi lentomatkan ajaksi, paina punaista Stop-näppäintä noin 5 sekuntia. Päätettä ei kannata sammuttaa, ellei siihen ole erityistä tarvetta. Jos pääte on käyttämättömänä pitkiä aikoja, kannattaa akku ladata noin puolilleen ja poistaa akku säilytyksen ajaksi.

Päätteen uudelleenkäynnistys tapahtuu painamalla keltaista Corr-näppäintä. Uudelleen käynnistyksen yhteydessä pääte saattaa ladata uuden ohjelmistoversion tai parametreja, joten käynnistys voi kestää useita minuutteja.

4. MAKSUPÄÄTTEEN KÄYTTÖ MYYMÄLÄSSÄ

MYYNTI

 • Nosta PIN-suoja ylös, kun maksupäätettä käytetään.
 • Syötä haluamasi summa maksupäätteen numeronäppäimillä.
 • Kun summan syöttö on valmis, paina vihreää OK-näppäintä.
 • Maksupäätteen näytölle ilmestyy eri kortinlukutapoja (siru, kontaktiton ja mg-juova) kuvaava animaatio.
 • Anna maksupääte asiakkaalle.

MAKSAMINEN

Asiakas asettaa sirukortin päätteeseen kuvan osoittamalla tavalla, siru ylöspäin.

Jos asiakkaalla siruton kortti tai sirullisen kortin siru ei toimi, tulee käyttää mg-juovan lukijaa. Kortti vedetään kerran kortinlukijan läpi jompaankumpaan suuntaan.

Kontaktiton lukija on päätteen näytön kohdalla. Kortti asetetaan näytön päälle ja pidetään paikallaan kunnes lukijan neljä merkkivaloa syttyvät, ja pääte antaa äänimerkin.

KUITIN TULOSTUS

 • Ota pääte asiakkaalta.
 • Pääte tulostaa automaattisesti kauppiaan kuitin, kun tapahtuma on onnistunut.
 • Repäise kuitti, ja laita se talteen.
 • Pääte kysyy, tulostetaanko asiakaskuitti. Valitse OK (kuitti tulostuu) tai STOP (ei asiakaskuittia).

5. MUUT TOIMINNOT

PERUUTUS

Viimeisimmän tapahtuman voi peruuttaa painamalla MENU-nappia ja valitsemalla “1. Peruuta edellinen”. Valinta tapahtuu painamalla numeronappia 1 tai liikkumalla menussa valikkonappien avulla.

HYVITYS

Hyvityksen tekemiseen tarvitaan alkuperäisen tapahtuman kuitti (joko asiakkaan tai kauppiaan kuitti). Asiakkaan, jolle osto hyvitetään, tulee olla paikalla. Asiakkaalla on oltava mukanaan sama maksukortti, jolla alkuperäinen osto on tehty.

Hyvitettävän tapahtuman valinta

 • Paina MENU-nappia ja valitse “2. Hyvitys”.
 • Jos haluat hyvittää edellisen tapahtuman, valitse ”1. Hyvitä edellinen”
 • Jos haluat hyvittää jonkun muun tapahtuman, valitse ”2. Hyvitä AV-koodilla”. Syötä maksupäätteeseen kuitilla näkyvä arkistointiviite (AV) ilman väliviivaa.
 • Maksupäätteen näytöllä näkyy hyvitettävän tapahtuman tiedot. Tarkista, että olet valinnut oikean tapahtuman vertaamalla kuitin tietoja maksupäätteen näytöllä näkyviin tietoihin.

Hyvitettävän summan valinta

Näytöllä näkyy hyvitettävissä oleva summa, joka on pienempi kuin alkuperäinen osto, jos tapahtumalle on aiemmin tehty osahyvitys.
Hyvitä koko hyvitettävissä oleva summa valitsemalla valikkonäppäimestä ”Hyvitä kokonaan” tai osa summasta valitsemalla ”Syötä summa”.

Hyvityksen varmistus ja hyvityskuitin tulostus

 • Maksupäätteen näytöllä näkyy uudestaan hyvitettävän tapahtuman tiedot. Hyväksy hyvitys valikkonäppäimestä ”Hyväksy”.
 • Maksupääte pyytää korttia. Käännä maksupääte asiakkaaseen päin ja pyydä asettamaan kortti päätteeseen (mahdolliset kortin lukutavat näkyvät animaationa maksupäätteen näytöllä).
 • Maksupääte tulostaa automaattisesti kauppiaan kuitin. 
 • Maksupääte kysyy tulostetaanko asiakaskuitti. Hyvitystapahtuman asiakaskuitti tulee allekirjoittaa kauppiaan toimesta. Allekirjoita kuitti.

KUITIN UUDELLEENTULOSTUS

Edellisen kuitin voi tulostaa uudelleen painamalla MENU-nappia ja valitsemalla “3. Uudelleentulosta kuitti”.

PÄIVÄMYYNTIRAPORTTI

Päivämyyntiraportti tulostetaan suoraan maksupäätteestä seuraavasti:

 • Paina MENU-nappia ja valitse “4. Raportit”.
 • Valitse joko ”Kuluva päivä” tai ”Eilinen”.

Raportille tulostuu valitun myyntipäivän aikana tehdyt myynnit korttityypeittäin.

Myyntipäivä on määritelty alkamaan klo 05.15, jolloin yli puolen yön auki olevat myyntipaikat saavat kuluvan päivän myynteihin mukaan myös aamuyön tunnit. Määriteltyä aikaa voi muuttaa ottamalla yhteyttä Poplapayn tukeen support@poplapay.com.

Raportin voi tulostaa joko kuluvalta tai eiliseltä päivältä, ja tulostettava ajanjakso näkyy raportilla.

6. MYYNNIN SEURANTA POPLAPAY ONLINE TOOLS -PALVELUSSA

Voit katsella maksupäätetapahtumia ja pankille lähetettyjä tilityseriä Poplapay online tools -palvelussa osoitteessa:

poplapay.com/tools

Kirjaudu palveluun sähköpostiosoitteella, jonka annoit maksupääte-sopimukseen. Salasanasi on lähetetty maksupäätesopimuksessa antamaasi matkapuhelimeen. Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa sisäänkirjautumissivulla olevaa “Salasana unohtunut tai asettamatta?” linkkiä, ja saat uuden salasanan matkapuhelimeesi.

ONLINE TOOLSIN TOIMINNOT

Valitse ruudun ylälaidasta haluamasi toiminto.

 • Tilityserät: Pankille lähetettyjen tilityserien selailu ja haku. Pankki tilittää myynnit tilillesi tilityserien perusteella.
 • Tapahtumat: Maksupäätteellä tehtyjen tapahtumien selailu ja haku.
 • Maksupäätteet: Käytössäsi olevien maksupäätteiden selailu ja haku. Listasta näet nopeasti ovatko päätteen aktiivisessa käytössä ja yhteydessä keskitettyyn palveluun.
 • Raportointi: Maksupäätekohtainen myynnin raportointi. Oletusnäkymänä on kuluvan päivän myynti, mutta voit luoda raportin myös pitemmältä ajalta.
 • Tuki: Maksupäätetuen yhteystiedot ja yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

7. PALVELUN MUUT OMINAISUUDET

PÄÄTE TOIMII RAJOITETUSTI OFFLINE-TILASSA

Jos maksupääte ei saa yhteyttä palvelimeen tai palvelinyhteyttä ei ole ehditty muodostaa, kun pääte herätetään virransäästötilasta, näytöllä näkyy lyhyesti teksti ”Offline-tapahtuma” ostotapahtumaa aloitettaessa. 

Offline-tapahtumia voi vain rajoitetusti riippuen käytettävän kortin tyypistä ja tapahtuman koosta. Lisäksi maksupääte sallii turvallisuussyistä vain tietyn määrän perättäisiä offline-tapahtumia.

Heti kun pääte saa tietoliikenneyhteyden, se lähettää automaattisesti päätteen muistissa mahdollisesti olevat tapahtumat palvelimelle.

MAKSUPÄÄTE PÄIVITTYY AUTOMAATTISESTI

Maksupääte päivittyy itsestään uudelleenkäynnistyksien yhteydessä ja tarvitsee päivittyäkseen toimivan Internet-yhteyden. Pääte käynnistyy uudelleen automaattisesti joka yö, esimerkiksi yöllä kello kolmen ja viiden välillä. Päivityksen aikana maksupääte saattaa käynnistyä uudelleen kerran tai kahdesti. Maksupäätteen käynnistyessä ruudussa on mustalla pohjalla maksupäätteen teknisiä tietoja.

Automaattinen päivitys ei ole toiminnassa, jos päätettä ei ole kytketty verkkovirtaan.

KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS

Maksupääte ja sen ohjelmisto on korttitoimialan vaatimusten mukainen. Maksupäätteessä ei säilytetä korttinumeroita, eikä korttinumeron manuaalinen syöttö maksupäätteen näppäimistöllä ole mahdollista. PIN-kyselyn ohittaminen ei ole mahdollista.

8. YOXIMO-PÄÄTTEEN TEKNISET OMINAISUUDET

Prosessori

 • Dual ARM 9 prosessori ydin
 • Grafiikkakiihdytin

Näppäimistö

 • Taustavalaistu ergonominen näppäimistö

Virtalähde

 • Uudelleenladattava Lithium-Ion akku

Käyttöolosuhteet

 • Käyttölämpötila -10°C to 50°C
 • Kosteus 20% – 95% RH (non-condensing)
 • Iskunkestävyys: pudottaminen jopa 1.20 m asti

Muisti

 • 128 MB RAM
 • 128 MB Flash

Kuittikirjoitin

 • Integroitu lämpökirjoitin
 • Kuittirullan koko 57 x 30 x 13 mm

Yhteydet

 • WiFi, Bluetooth
 • 3G: UMTS, HSDPA (850, 900, 1800, 1900 and 2100 MHz)

Koko ja paino

 • Mitat: 190 x 84 x 46mm (p x l x k)
 • Paino: 380 g (sisältäen akun ja kuittirullan)
 • Integroitu kääntyvä PIN-suoja (patentoitu)

Näyttö

 • 2.2″ näyttö (64k väriä)
 • 320 x 240 pixels (52.6mm x 27.5mm)

Kortinlukijat

 • EMV sirulukija
 • Triple-track mg-juovan lukija (ISO 1/2/3)
 • Contactless (NFC) card/device reader (ISO 14443 A&B and MIFARE compliant)

Ohjelmistot

 • Linux operating system
 • Linux-based development kit (C and Java)

Sertifikaatit

 • CE
 • PCI PTS POI 3.x
 • MasterCard TQM
 • EMV 4.x level 1 for contact and contactless cards
 • EMV 4.x level 2 kernel for contact cards
 • EMV 4.x level 2, PayPass, payWave and expressPay kernels for contactless cards
 • MasterCard MTIP ja Visa ADVT (Nets / Inspecta)